Pentesting olarak da bilinen sızma testi, güvenlik uzmanları tarafından talep eden bir kuruluşa karşı yürütülen etik bir saldırıdır. Bu saldırının amacı, ağınızı gerçek dünya siber saldırı senaryolarına maruz bırakarak ne kadar güvenli olduğunu belirlemek ve güvenlik açıklarınızı tam olarak anlamaktır.

Sızma testinin ürünü, güvenlik açıklarının nerede olduğunu ve bunların nasıl düzeltilebileceğini özetleyen ayrıntılı, iyi yapılandırılmış bir rapordur. Pentester’lar, diyagramlar veya ekran görüntüleri kullanmak da dahil olmak üzere tüm bulgularını belgeleyecek ve ardından belirli çözümler ve kaynaklar önerecektir.

Sızma testi, bir kuruluşun güvenlik profilinin önemli bir unsurudur:

  • Genellikle personelin bilgisi olmadan gerçekleştirildiği için sızma testleri personele bir izinsiz girişle başa çıkma konusunda gerçek bir deneyim kazandırır ve kuruluşun güvenlik politikalarının etkinliğini test etmesine olanak tanır;
  • Sızma testinden elde edilen raporlar ve bilgiler genel personelin ve özellikle de geliştiricilerin eğitilmesine yardımcı olarak onları hatalardan kaçınmaya ve saldırıları tahmin etmeye motive eder;
  • Sızma testi uzmanları alışılmışın dışında düşünmek ve tüm açılardan saldırmak üzere eğitildiklerinden, daha önce yanlış anlaşılan veya göz ardı edilen güvenlik açıkları saldırı yoluyla daha iyi ortaya çıkarılabilir.